ประวัติสำนักงาน

ประวัติสำนักงาน
          เดิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 เป็น "ด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ" ต่อมา พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนเป็น "สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ" ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2538 มีสำนักงานศุลกากรเพียงแห่งเดียวคือ สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ ตั้งอยู่ที่ สนามบินดอนเมือง ต่อมาได้มีการสร้างสนามบินแห่งใหม่คือ สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นสนามบินที่ใหญ่และรองรับปริมาณงานจำนวนมาก กรมศุลกากรจึงได้แบ่ง สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ ออกเป็น 2 สำนัก ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 โดยแบ่งเป็น
          
  สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่น การคืนอากรทั่วไป การควบคุมสินค้าและการตรวจปล่อยสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออก สินค้าถ่ายลำ ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นอกเหนือจากสินค้าที่ผู้โดยสารนำมาพร้อมกับตน รวมทั้งการควบคุมคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แต่ไม่รวมถึงคลังทัณฑ์บนภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
          
  สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่น การคืนอากรทั่วไป การควบคุมสินค้าและการตรวจปล่อยสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออก สินค้าถ่ายลำ ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฉพาะสินค้าที่ผู้โดยสารนำมาพร้อมกับตนทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และควบคุมคลังสินค้าทัณฑ์บนภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 23 มีนาคม 2567 17:43:23
จำนวนผู้เข้าชม : 40,735
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขที่ 999 หมู่ 7 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2134-3636
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ