พิธีการศุลกากร

1.4 สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง

การนำเข้าสัตว์เลี้ยง ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ติดต่อ ยื่นคำขอล่วงหน้าก่อนการนำเข้า


วันและเวลาราชการ :โทร 02 134 0731-2 ด่านกักกันสัตว์ อาคาร CE ชั้น 1


นอกเวลาราชการ/วันหยุด/วันหยุดราชการ : ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร 02 134 0636


สัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้ามาราชอาณาจักรไม่ว่าโดยยานพาหนะใด ๆ จะนำลงจากยานพาหนะได้ต่อเมื่อสัตวแพทย์ประจำท่าเข้าหรือสัตวแพทย์ประจำท้องที่นั้นแล้วแต่กรณีได้ตรวจอนุญาตแล้ว สัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้ามา ต้องนำไปยังที่พักสัตว์หรือซากสัตว์หรือที่ที่สัตวแพทย์กำหนดให้ และตลอดเวลาที่ยังอยู่ระหว่างการกักตรวจของสัตวแพทย์ และอารักขาของศุลกากรเจ้าของต้องรับผิดชอบดูแลและออกค่าใช้จ่ายเอง

 
เว็บบราวเซอร์บนอุปกรณ์ของท่านไม่รองรับการแสดงไฟล์ PDF

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลด


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563 13:30:15
จำนวนผู้เข้าชม : 5,426
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขที่ 999 หมู่ 7 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2134-3636
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ