พิธีการศุลกากร

4.1 การค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร

การค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร

"การค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร"


สามารถทำได้ 2 วิธี คือ


วิธีที่ 1 : ท่านสามารถค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรได้ที่นี่ ..คลิ๊ก

หรือ ท่านสามารถโหลดแอปพลิเคชัน HS Check จากโทรศัพท์มือถือของท่านได้เช่นกันวิธีที่ 2 : การตีความพิกัดศุลกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Advance Tariff Ruling หรือ Pre-Class)


ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้บริการ


STEP 1 เข้าระบบงานสืบค้นคำวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากร


STEP 2 เลือก เข้าสู่ระบบ/Advance Tariff Ruling/ลงทะเบียนเข้าใช้งาน

STEP 3 ระบบจะแสดงจอภาพรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้บริการ

เลือก 'ฉันยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ' จากนั้นกดปุ่ม 'ทำรายการต่อไป' เพื่อ ระบุข้อมูลผู้ใช้บริการ


STEP 4 ระบุข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน


4.1 ข้อมูลสมาชิก


- เลือกประเภทผู้ลงทะเบียน เป็น ในนามบุคคล หรือ ในนามนิติบุคคล


- ระบุรายละเอียดผู้ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ และอีเมล


หมายเหตุ : หากเลือกประเภทผู้ลงทะเบียน เป็นในนามนิติบุคคล ระบบจะแสดงส่วนบันทึก รายละเอียดข้อมูลนิติบุคคล


4.2 ข้อมูลนิติบุคคล


- กรณีเป็นตัวแทนให้เลือกประเภทระหว่าง Customs Broker (ตัวแทนผู้นำเข้า - ส่งออก) หรือตัวแทน บริษัท/บริษัทในเครือ


- ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สาขา ชื่อบริษัท และที่อยู่บริษัท


4.3 ข้อมูลรหัสผ่าน


- ระบุรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน (รหัสผ่านต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 หลัก)


- ระบุตัวอักษรหรือตัวเลขตามภาพที่แสดงเพื่อยืนยันตัวตนการลงทะเบียน


STEP 5 กดปุ่ม 'ลงทะเบียน' ระบบแสดงข้อความ 'การลงทะเบียนเรียบร้อย และส่งรายละเอียดไปยังอีเมลที่ได้ ลงทะเบียนไว้' กรณีลงทะเบียนไม่สำเร็จระบบจะแสดงข้อความ 'กรุณาระบุ...' ตามด้วยข้อความแจ้งเตือน


หมายเหตุ : เมื่อยืนยันการลงทะเบียนที่อีเมลเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเข้าใช้บริการระบบงานได้

ขั้นตอนการขอวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า


หลังจากที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และท่านสามารถเข้าสู่ระบบงานได้แล้ว ให้ท่านกดเมนู 'Pre-Class ผู้ใช้บริการ' และเลือกเมนู 'คำขอวินิจฉัย' เพื่อทำการบันทึกคำร้องขอวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าโดยมีขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดังนี้..STEP 1 กดปุ่ม 'คำแนะนำการบันทึกข้อมูล' เพื่อสอบถามข้อมูลพิกัดสินค้า


STEP 2 ระบุรายละเอียดข้อมูลคำขอวินิจฉัยให้ถูกต้องและครบถ้วน


2.1 กรณีเป็นตัวแทนผู้นำเข้า ส่งออก หรือตัวแทนบริษัท/บริษัทในเครือที่ต้องการยื่นคำร้องให้บริษัทอื่น ระบบจะแสดงส่วนรายละเอียดของบริษัทเพื่อระบุข้อมูล

ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและสาขาที่ต้องการยื่นคำร้อง หากพบข้อมูลระบบจะแสดงชื่อบริษัทให้โดย อัตโนมัติ (ในช่องสาขาให้ใส่ '000000')


หมายเหตุ : ข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและสาขาของบริษัทต้องผ่านการลงทะเบียนที่ระบบทะเบียน ของกรมศุลกากรแล้วเท่านั้น (Customs Registration)


2.2 ระบุรายละเอียดข้อมูล


- ชื่อสินค้า (ไทย, อังกฤษ) รุ่น (Model) ยี่ห้อ (Brand)


- ประเภทสินค้า/ชนิดสินค้า ลักษณะทางกายภาพ วิธีการทำงาน การใช้งาน (ประโยชน์) กรรมวิธีการผลิต ลักษณะอื่นๆ (ถ้ามี)


- ประเภทสินค้าและพิกัดที่คาดว่าจะจัดเข้า


STEP 3 กดปุ่ม 'ทำรายการต่อไป' ระบบจะแสดงข้อความ 'บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว' และแสดงส่วนบันทึกรูปภาพ สินค้าและเอกสารแนบ


STEP 4 กดปุ่ม 'เพิ่ม' ระบบจะแสดงจอภาพเพื่อบันทึกรูปภาพสินค้าและเอกสารแนบ


- เลือกประเภทเอกสารแนบ คำอธิบาย และเลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการ


- กดปุ่ม 'บันทึก' ระบบจะแสดงข้อความ 'บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว'


STEP 5 กดปุ่ม 'ทำรายการต่อไป' ระบบจะแสดงข้อความ 'บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว' และแสดงขั้นตอนถัดไป


STEP 6 ส่วนยืนยันข้อมูล


- ระบุตัวอักษรหรือตัวเลขที่ปรากฏ เพื่อยืนยันข้อมูล


- ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่อง 'ฉันยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ' เพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ


STEP 7 กดปุ่ม 'ยืนยัน' เพื่อยืนยันการบันทึกและส่งข้อมูลคำร้องขอวินิจฉัย ระบบจะแสดงข้อมูลเลขที่คำร้องและแจ้งผล ดำเนินการให้ทราบทางอีเมล


หลังจากที่ท่านดำเนินการส่งข้อมูลคำร้องขอวินิจฉัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถติดตามสถานะคำร้องของท่านได้ตลอดเวลาว่าถึงขั้นตอนใดแล้เพียงแค่ท่านเข้าสู่ระบบงานและเข้าไปในเมนู 'Pre-Class ผู้ใช้บริการ' จากนั้นคลิกที่หัวข้อ 'ติดตามสถานะคำร้อง'
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563 13:28:43
จำนวนผู้เข้าชม : 9,817
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขที่ 999 หมู่ 7 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2134-3636
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ