พิธีการศุลกากร

การยกเว้นอากรของบริจาคตามประเภท 11 ภาค 4 แห่ง พรก. พิกัดศุลกากร พ.ศ. 2530

               การยกเว้นอากรของบริจาคตามประเภท 11 ภาค 4 แห่ง พรก. พิกัดศุลกากร พ.ศ.2530                              
 


                                        


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 14 เมษายน 2563 12:45:51
จำนวนผู้เข้าชม : 1,416
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขที่ 999 หมู่ 7 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2134-3636
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ