ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน มีผู้อำนวยการฯ ดำรงตำแหน่ง จำนวน 6 ราย ดังนี้

1. นายสุริยา สุขอนันต์ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2549 - 2550
2. นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551 - 2551
3. นายธนัท สุวัธนเมธากุล ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551 - 2554
4. นางชลิดา พันธ์กระวี ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554 - 2559
5. นายสรศักดิ์ มีนะโตรี ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2559 - 2560
6. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2560 - 2562
                7. นางกิจจาลักษณ์     ศรีนุชศาสตร์             ดำรงตำแหน่ง            พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 31 มีนาคม 2564 08:19:24
จำนวนผู้เข้าชม : 8,955
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขที่ 999 หมู่ 7 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2134-3636
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ