พิธีการศุลกากร

1.3 ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน (ของเก่าใช้แล้ว)

ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน (ของเก่าใช้แล้ว)

การใช้สิทธิยกเว้นอากรของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว

ผู้ประสงค์ยื่นแบบคำขอใช้สิทธิ์ยกเว้นอากรของตามภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ณ สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรทุกแห่งทั่วประเทศ

ติดต่อ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)

วันและเวลาราชการ : ฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการลงทุน ส่วนบริการกลาง ชั้น 1 อาคาร BC-1

หมายเลขโทรศัพท์ : 02 134 1246


หลักการ *ของใช้ส่วนตัว* ของส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตนสำหรับใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพ และมีจำนวนสมควรแก่ฐานะให้ได้รับยกเว้น เว้นแต่ รถยนต์ อาวุธปืนและกระสุนปืน เสบียง แต่สุรา บุหรี่ ซิการ์ หรือยาเส้นซึ่งเป็นของส่วนตัวที่ผู้เดินทางนำเข้ามาพร้อมกับตนนั้น อธิบดีกรมศุลกากรอาจออกข้อกำหนดยกเว้นอากรให้ได้ตามที่เห็นสมควรเป็นแห่ง ๆ ไป แต่ต้องไม่เกินปริมาณ ดังนี้

1) บุหรี่ 200 มวน หรือ ซิการ์ หรือยาเส้น อย่างละ 250 กรับ หรือ หลายชนิดรวมกันมีน้ำหนักทั้งหมด 250 แต่ทั้งนี้ บุหรี่ต้องไม่เกิน 200 มวน

2) สุรา 1 ลิตร


หลักการ *ของใช้ในบ้านเรือนของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว ที่เจ้าของนำมาพร้อมกับตน เนื่องในการย้ายภูมิลำเนามีจำนวนสมควรแก่ฐานะ ได้รับยกเว้นอากร

 
เว็บบราวเซอร์บนอุปกรณ์ของท่านไม่รองรับการแสดงไฟล์ PDF

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลด


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563 13:30:07
จำนวนผู้เข้าชม : 4,934
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขที่ 999 หมู่ 7 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2134-3636
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ