พิธีการศุลกากร

1.6 ของเอกสิทธิ์ทางการทูต

ของเอกสิทธิ์ทางการทูต

การใช้สิทธิยกเว้นอากรของเอกสิทธิ์ทางการทูต

ผู้ประสงค์ยื่นแบบคำขอใช้สิทธิ์ยกเว้นอากรของตามภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

ณ สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรทุกแห่งทั่วประเทศ

ติดต่อ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)

วันและเวลาราชการ : ฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการลงทุน ส่วนบริการกลาง ชั้น 1 อาคาร BC-1

หมายเลขโทรศัพท์ : 02 134 1246

 

หลักการ *ของเอกสิทธิ์ทางการทูต* ของที่ได้รับเอกสิทธิ์ ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศ หรือทางการทูตซึ่งได้ปฏิบัติต่อกันโดยอัธยาศัยไมตรี หรือตามความตกลงที่ประเทศไทยมีกับองค์การต่างประเทศเป็นการเฉพาะให้ได้รับยกเว้นอากร


 
เว็บบราวเซอร์บนอุปกรณ์ของท่านไม่รองรับการแสดงไฟล์ PDF

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลด


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563 13:30:31
จำนวนผู้เข้าชม : 3,596
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขที่ 999 หมู่ 7 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2134-3636
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ